SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: zmiana nazwy działu
Zmiany dokonał: Michał Kolenda
Data zmiany: 2018-09-24
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Nazwa oddziału:

 Dział Zamównień Publicznych

Stanowisko:

 Kierownik

Osoba:  mgr Anna Skwarczyńska
Telefon:

+48 48 361 52 83

Fax:

+48 48 361 52 13

Email:

 zampubl@rszs.regiony.pl


POWRÓT DO STRONY